-

گسترش اعتراضات زنان در افغانستان و اعلام موجودیت “جنبش تغییر”

«جنبش تغییر» متشکل از زنان معترض علیه طالبان در کابل اعلام موجودیت کرد. این جنبش می‌گوید که خواستار تغییر وضعیت کنونی و تأمین آزادی برای مردم است.زنان عضو این جنبش روز پنج‌شنبه، ۲۳ دیماه در [ادامه]

-

اعلام موجودیت “صدای زنان بلوچستان” (بلوچستانئے جنێنانی بْرمْش)

زنان بلوچ که ھمواره شانه به شانه مردان بلوچ در چالشھای زندگی اجتماعی و زیستگاهی شان در مبارزه بوده اند، نقشی قھرمانانه و تعیین کننده در شکلگیری جامعه وساختار اجتماعی ملت تاریخی بلوچ ایفا نموده [ادامه]

زنان

بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايرانميز گرد بررسی خشونت عليه زنان26 نوامبر 2021 با همراهی خانمها :دکتر ژاله تبريزیطاهره صادقیدکتر سيمين صبریگرداننده : ايراندحت انصاری لينک یوتوب : https://youtu.be/eMiSfkujGQE