سرسخن

  • هفتمین دور مذاکرات وین پیرامون احیای توافقنامه اتمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، که در پی وقفه ای پنج ماهه، از ۸ آذر (۲۹ نوامبر) آغاز شده بود، پس از ۵ روز و بدون رسیدن به [ادامه]